BBR matrikelreferencer

BBR matrikelreference søgning

Find matrikelreferencer fra BBR.

VIGTIGT: Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs BBR API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den ny BBR datamodel.

For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen

.

ObjStatus er blevet mappet saaledes fra BBRs livscyklus:

  1. Start, Opført, Gældende, Foreløbig
  2. Historisk, Fejlregistreret
  3. Projekteret, Under opførsel, Midlertidig Afsluttet, Delvis Afsluttet, Henlagt, Oprettet, Sag på grund, Godkendt
  4. Afsluttet

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/matrikelreferencer

Parametre

NavnBeskrivelse
grundidFind matrikelreferencer med den angivne grund ID (Grund_id) (Flerværdisøgning mulig).
ejerlavkodeFind matrikelreferencer med den angivne landsejerlavkode (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrFind matrikelreferencer med det angivne matrikelnr (MatrNr). Kombineres typisk med ejerlavkode parameteren. (Flerværdisøgning mulig).
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find matrikelreferencer ejerlavkode "10051" og matrikelnr "15v"

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/matrikelreferencer?ejerlavkode=10051&matrikelnr=15v