Afstemningsområder

API'et udstiller alle Danmarks afstemningsområder.

Afstemningsområdesøgning

Søg efter afstemningsområder. Returnerer de afstemningsområder der opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader

Parametre

NavnBeskrivelse
qTekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind afstemningsområdet med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
nummerFind afstemningsområder med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds. (Flerværdisøgning mulig).
navnFind afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv. (Flerværdisøgning mulig).
opstillingskredsnummerFind afstemningsområderne i opstillingskredsen med det angivne nummer. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind afstemningsområderne i kommunen med den angivne kommunekode
regionskodeFind afstemningsområderne i regionen med den angivne regionskode (Flerværdisøgning mulig).
xReverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes afstemningsområdet der ligger nærmest det angivne punkt.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de afstemningsområder, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de afstemningsområder, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent alle afstemningsområder.

https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader

Afstemningsområdeopslag

Modtag afstemningsområde ud fra kommunekode og nummer

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/{kommunekode}/{nummer}

Parametre

NavnBeskrivelse
kommunekodeAfstemningsområdets kommunekode.
nummerAfstemningsområdets nummer indenfor kommunen.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Afstemningsområde autocomplete

Autocomplete på afstemningsområder. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind afstemningsområdet med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
nummerFind afstemningsområder med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds. (Flerværdisøgning mulig).
navnFind afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv. (Flerværdisøgning mulig).
opstillingskredsnummerFind afstemningsområderne i opstillingskredsen med det angivne nummer. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind afstemningsområderne i kommunen med den angivne kommunekode
regionskodeFind afstemningsområderne i regionen med den angivne regionskode (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Afstemningsområde reverse geocoding

Modtag afstemningsområdet for det angivne koordinat.

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner afstemningsområdet for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner afstemningsområdet for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af afstemningsområdedata

API'et udstiller for hvert afstemningsområde følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
dagi_idstringnejUnik ID
hrefstringnej
navnstringnejAfstemningsområdets navn.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
nummerstringnejAfstemningsområdets nummer. Heltal.
afstemningsstedobjectnej
navnstringnejAfstemningsstedets navn.
adgangsadresseobjectnejAfstemningsstedets adgangsadresse
hrefstringnejAdgangsadressens unikke URL
idstringnejAdgangsadressens unikke ID.
adressebetegnelsestringnejAdressebetegnelse for adgangsadressen.
koordinaterarraynej
itemnumbernej
kommuneobjectnej
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
regionobjectnej
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.
opstillingskredsobjectnej
hrefstringnejOpstillingskredsens URL
nummerstringnejOpstillingskredsens unikke nummer
navnstringnejOpstillingskredsens unikke navn
storkredsobjectnej
hrefstringnejStorkredsens URL
nummerstringnejStorkredsens unikke nummer
navnstringnejStorkredsens unikke navn
valglandsdelobjectnej
hrefstringnejValglandsdelens URL.
bogstavstringnejValglandsdelens bogstav.
navnstringnejValglandsdelens navn