Ejerlav

API'et udstiller alle Danmarks ejerlav.

Ejerlavsøgning

Søg efter ejerlav. Returnerer de ejerlav som opfylder kriteriet.

VIGTIGT: Der er udviklet en ny datamodel for matriklen, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den nye datamodel.

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnEjerlavets navn. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i ejerlavsnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche ejerlavsnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
xFind ejerlavet for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind ejerlavet for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de ejerlav, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de ejerlav, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Hent alle ejerlav

https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav

Find ejerlav 80652

https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav?kode=80652

Find ejerlav med navn Lynge By, Lynge

https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav?navn=Lynge By, Lynge

Ejerlavopslag

Modtag ejerlav med angivet kode.

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent ejerlav 80652

https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/80652

Ejerlav autocomplete

Autocomplete på ejerlav. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnEjerlavets navn. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de ejerlav, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de ejerlav, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle ejerlav som indeholder by i navnet

https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/autocomplete?q=by

Beskrivelse af ejerlavdata

API'et udstiller for hvert ejerlav følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringnejDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.
bboxarrayjaEjerlavets bounding box.
itemnumbernej
visueltcenterarraynejEjerlavets visuelle center.
itemnumbernej