Landsdele

API'et udstiller Danmarks NUTS landsdele samt tilhørende funktionalitet. NUTS er en administrativ inddeling, som anvendes til statistik. Danmarks NUTS hierarki består af flere inddelinger: Regioner (NUTS 2), landsdele (NUTS 3), kommuner (LAU 1) og sogne (LAU 2).

Der er følgende NUTS landsdele i Danmark: https://info.dataforsyningen.dk/landsdele

DAWA udstiller andre typer landsdele. Indenfor valgtemaet udstilles valglandsdele, som bl.a. anvendes ved fordeling af tillægsmandater. Stednavne har undertypen landsdel. Valglandsdele og landsdelene fra stednavne er forskellig fra NUTS landsdelene.

Adgangsadresserne er nu forsynet med information om, hvilken landsdel de er placeret i. Der er endvidere mulighed for at fremsøge en landsdels adresser. Det kan du læse mere om her.

Landsdelssøgning

Søg efter landsdele. Returnerer de landsdele, der opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele

Parametre

NavnBeskrivelse
qTekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind landsdelen med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
navnFind landsdelen med det angivne navn. Case-sensitiv. Parameteren skal matche navnet præcist (Flerværdisøgning mulig).
nuts3Find landsdelen med den angivne NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia. (Flerværdisøgning mulig).
xReverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes landsdelen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de landsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de landsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent alle landsdele.

https://api.dataforsyningen.dk/landsdele

Landsdelsopslag

Modtag landsdel ud fra DAGI ID

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele/{nuts3}

Parametre

NavnBeskrivelse
nuts3Landsdelens unikke NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Landsdele autocomplete

Autocomplete på landsdele. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind landsdelen med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
navnFind landsdelen med det angivne navn. Case-sensitiv. Parameteren skal matche navnet præcist (Flerværdisøgning mulig).
nuts3Find landsdelen med den angivne NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Beskrivelse af landsdele

Ovenstående Web API udstiller landsdele, eksempelvis "Østjylland".

API'et udstiller for hver supplerende bynavn følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejLandsdelens URL
dagi_idstringnejUnik ID
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
navnstringnejDet landsdelens navn.
nuts3stringnejNUTS3 kode
regionobjectjaDen region, som landsdelen ligger i.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.