Sogne

API'et udstiller Danmarks sogne samt tilhørende funktionalitet.

Sognesøgning

Søg efter sogne. Returnerer de sogne der opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnSognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
xReverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes sognet der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de sogne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de sogne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Find alle de sogne som starter med grøn

https://api.dataforsyningen.dk/sogne?q=grøn*

Returner alle sogne

https://api.dataforsyningen.dk/sogne

Sogneopslag

Modtag sogn med kode.

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON

Eksempler

Returner oplysninger om Grøndal sogn

https://api.dataforsyningen.dk/sogne/7060

Returnerer oplysninger om Grøndal sogn i GeoJSON format

https://api.dataforsyningen.dk/sogne/7060?format=geojson

Sogn autocomplete

Autocomplete på sogne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnSognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle de sogne som starter med grøn

https://api.dataforsyningen.dk/sogne/autocomplete?q=grøn

Sogn reverse geocoding

Modtag sognet for det angivne koordinat.

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner sognet for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/sogne/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner sognet for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/sogne/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af sogne

API'et udstiller for hvert sogn følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejsognets unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejSognets myndighedskode. Er unik for hvert sogn. 4 cifre.
navnstringnejSognets navn