Steder

API'et udstiller stederne fra Danmarks officielle stednavneregister.

Steder omfatter bl.a. bebyggelser (byer og bydele), bygninger som eksempelvis skoler og idrætsanlæg, samt landskaber som skove, strande og øer. Et sted har et primært navn, men kan også have 1 eller flere sekundære navne. Stednavne-API'et anvendes ved søgning på stedets navn.

Stedsøgning

Søg i steder.

GET https://api.dataforsyningen.dk/steder

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind stedet med det angivne, unikke ID (Flerværdisøgning mulig).
hovedtypeFind steder med den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse" (Flerværdisøgning mulig).
undertypeFind steder med den angivne undertype, eksempelvis "bydel" (Flerværdisøgning mulig).
primærtnavnFind steder med det angivne primære navn. Case-senstiv. Vær opmærksom på, at steder kan have sekundære navne. For at søge efter alle navne for et sted anvendes ressourcen stednavne2. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind steder i kommunen med den angivne kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
primærnavnestatusSøg efter steder hvor det primære navns status er den angivne parameter. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de sted, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de sted, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
xFind steder der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind steder der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
nærmesteAnvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at det sted som ligger nærmest det angivne punktet skal returneres i stedet for de steder som overlapper med punktet. Anvendes typisk sammen med hovedtype eller undertype parametrene.

Eksempler

Find alle byer i Danmark

https://api.dataforsyningen.dk/steder?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by

Find alle golfbaner

https://api.dataforsyningen.dk/steder?hovedtype=Idraetsanlæg&undertype=golfbane

Stedopslag

Modtag sted med id.

GET https://api.dataforsyningen.dk/steder/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idStedets unikke ID.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON

Beskrivelse af steder

API'et udstiller for hvert sted følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejStedets unikke ID
hrefstringnejStedets unikke URL
primærtnavnstringjaStedets primære navn
primærnavnestatusstringnejStedets primære navns status. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
sekundærenavnearraynejStedets sekundære navne
navnstringnejDet sekundære navn
navnestatusstringnejDet sekundære navns status
hovedtypestringnejStedets hovedtype, eksempelvis Bebyggelse
undertypestringnejStedets undertype, eksempelvis bydel
egenskaberstringnejYderligere egenskaber for stedet, som er specifikke for den pågældende hovedtype
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaKoordinater for stedets visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere stedets navn på et kort.
itemnumbernej
kommunerarraynejDe kommuner hvis areal overlapper stedets areal.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.