Supplerende bynavne

API'et udstiller Danmarks supplerende bynavne samt tilhørende funktionalitet.

Supplerende bynavnesøgning

Søg efter supplerende bynavne. Returnerer de supplerende bynavne, der opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2

Parametre

NavnBeskrivelse
qTekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind det supplerende bynavn med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
navnFind det supplerende bynavn med det angivne navn. Case-sensitiv. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de supplerende bynavne i den angivne kommune.
xReverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes det supplerende bynavn der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de supplerendebynavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de supplerendebynavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
medtagnedlagteMedtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent alle supplerende bynavne.

https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2

Supplerende bynavnopslag

Modtag supplerende bynavn ud fra DAGI ID

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2/{dagi_id}

Parametre

NavnBeskrivelse
dagi_idDet supplerende bynavns unikke DAGI ID.
medtagnedlagteMedtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Supplerende bynavn autocomplete

Autocomplete på supplerendebynavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
dagi_idFind det supplerende bynavn med det angivne DAGI ID (Flerværdisøgning mulig).
navnFind det supplerende bynavn med det angivne navn. Case-sensitiv. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de supplerende bynavne i den angivne kommune.
medtagnedlagteMedtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Beskrivelse af supplerende bynavne

Ovenstående Web API udstiller supplerende bynavne. Et supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.

API'et udstiller for hver supplerende bynavn følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejDet supplerende bynavns URL
dagi_idstringnejUnik ID
ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegerjaVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
navnstringnejDet supplerende bynavns navn.
darstatusintegernejDet supplerende bynavns status i DAR. 3=gældende, 4=nedlagt
kommuneobjectjaDen kommune, som det supplerende bynavn ligger i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
postnumrearraynejDe postnumre, der forefindes i det supplerende bynavn.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.