Vejnavnpostnummerrelationer

API'et udstiller alle unikke kombinationer af vejnavn og postnummer, eksempelvis "Rentemestervej, 2400 København NV"

Det primære formål med API'et er at kunne fremsøge veje ud fra en kombination af vejnavn og postnummer.

Vejnavnpostnummerrelation søgning

Søger efter vejnavnpostnummerrelationer.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i hele betegnelsen. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
postnrPostnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavnVejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.
kommunekodeFind vejnavnpostnummerrelationer indenfor den angivne kommune (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med y-parameteren.
yFind vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med x-parameteren.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Vejnavnpostnummerrelation enkeltopslag

Opslag på enkelt vejnavnpostnummerrelation

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer/{postnr}/{vejnavn}

Parametre

NavnBeskrivelse
postnrPostnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavnVejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Vejnavnpostnummerrelation autocomplete

Autocomplete på vejnavnpostnummerrelation. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
postnrPostnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavnVejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.
kommunekodeFind vejnavnpostnummerrelationer indenfor den angivne kommune (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med y-parameteren.
yFind vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med x-parameteren.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Beskrivelse af vejnavnpostnummerrelation

API'et udstiller for hver vejnavnpostnummerrelation følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
betegnelsestringnejBetegnelse for relationen på formen "{vejnavn}, {postnr} {postnrnavn}"
hrefstringnejRelationens unikke URL.
vejnavnstringnejVejnavnet.
postnummerobjectnejPostnummeret.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
visueltcenterarrayjaKoordinater for geometriens visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere label på et kort.
itemnumbernej
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rektangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
kommunerarraynejDe kommuner hvori der ligger en vej med dette navn og postnummer
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.