Stednavne

API'et udstiller stednavne fra stednavneregisteret.

Stednavne navngiver steder. Hvert sted har et primært og 0 eller flere sekundære navne. Ved søgning i stednavne kan der således returneres mere end ét navn pr. sted.

Dette er version 2 af stednavne-API'et. I denne version af API'et udstilles stednavne og steder separat, da hvert sted kan have flere navne tilknyttet.

Det er primært ved søgning ud fra navn, at det giver mening at anvende stednavne-API'et. Såfremt søgning sker ud fra andre egenskaber, så som type eller geografi, er det mere hensigtsmæssigt at anvende sted-API'et. Årsagen er, at ved søgning ud fra andre egenskaber end navne er det ikke hensigtsmæssigt at steder kan optræde mere end én gang i søgeresultatet.

Stednavnsøgning

Hent Stednavne.

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2

Parametre

NavnBeskrivelse
qFind stednavne, hvor navnet matcher den angivne søgetekst
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
sted_idFind stednavne for stedet med det angivne ID. (Flerværdisøgning mulig).
hovedtypeFind stednavne hvor stedet har den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse" (Flerværdisøgning mulig).
undertypeFind stednavne hvor stedet har den angivne undertype, eksempelvis "bydel" (Flerværdisøgning mulig).
navnFind stednavne med det angivne navn. Case-senstiv. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind stednavne hvor stedet ligger i kommunen med den angivne kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
navnestatusFind stednavne med den angivne navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
brugsprioritetFind stednavne med den angivne brugsprioritet. Mulige værdier: "primær", "sekundær".
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
xFind stednavne hvor stedet overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind stednavne hvor stedet overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
nærmesteAnvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at det stednavn som ligger nærmest det angivne punktet skal returneres i stedet for de stednavne som overlapper med punktet. Anvendes typisk sammen med hovedtype eller undertype parametrene.

Eksempler

Find alle byer i Danmark

https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by

Find alle golfbaner

https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2?hovedtype=Idraetsanlæg&undertype=golfbane

Stednavnopslag

Modtag stednavn med stedid og navn.

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2/{sted_id}/{navn}

Parametre

NavnBeskrivelse
sted_idUnikt ID for det sted som stednavnet navngiver.
navnStednavnets navn.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON

Stednavn autocomplete

Autocomplete på stednavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
sted_idFind stednavne for stedet med det angivne ID. (Flerværdisøgning mulig).
hovedtypeFind stednavne hvor stedet har den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse" (Flerværdisøgning mulig).
undertypeFind stednavne hvor stedet har den angivne undertype, eksempelvis "bydel" (Flerværdisøgning mulig).
navnFind stednavne med det angivne navn. Case-senstiv. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind stednavne hvor stedet ligger i kommunen med den angivne kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
navnestatusFind stednavne med den angivne navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
brugsprioritetFind stednavne med den angivne brugsprioritet. Mulige værdier: "primær", "sekundær".
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Beskrivelse af stednavne

API'et udstiller for hvert stednavn følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejStednavnets unikke URL
navnstringnejNavnet på stedet.
navnestatusstringnejStednavnets status. "suAutoriseret", "officielt" eller "uofficielt".
brugsprioritetstringnejAngiver, om stednavet er det primære navn. Mulige værdier: "primær", "sekundær".
stedobjectnejStedet, som stednavnet tilhører
idstringnejStedets unikke ID
hrefstringnejStedets unikke URL
primærtnavnstringjaStedets primære navn
primærnavnestatusstringnejStedets primære navns status. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
sekundærenavnearraynejStedets sekundære navne
navnstringnejDet sekundære navn
navnestatusstringnejDet sekundære navns status
hovedtypestringnejStedets hovedtype, eksempelvis Bebyggelse
undertypestringnejStedets undertype, eksempelvis bydel
egenskaberstringnejYderligere egenskaber for stedet, som er specifikke for den pågældende hovedtype
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaKoordinater for stedets visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere stedets navn på et kort.
itemnumbernej
kommunerarraynejDe kommuner hvis areal overlapper stedets areal.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.