Danmarks Adressers Web API

Danmarks Adressers Web API (DAWA) udstiller data og funktionalitet vedrørende Danmarks adresser. DAWA kan anvendes til at etablere adressedata og -funktionalitet i it-systemer. Målgruppen for nærværende website er udviklere, som ønsker at implementere adressedata og -funktionalitet i deres it-systemer.

Udover adresseområdet rummer DAWA også data og funktionalitet vedrørende områder, som er tæt relateret til adressen. Det drejer sig om områderne Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Matrikelkortet, Bygnings- og Boligregisteret samt Danske Stednavne.

Danmarks adresser

Adresseområdet indeholder data og funktionalitet inden for adresser, adgangsadresser, veje, supplerende bynavne og postnumre.

Læs mere

DAGI

DAGI-området udstiller data og funktionalitet vedrørende danmarks administrative geografiske inddelinger, som f.eks. kommuner, regioner, opstillingskredse, sogne, politikredse og retskredse.

Læs mere

Matrikelkortet

Det matrikulære område udstiller data og funktionalitet vedrørende ejerlav og jordstykker.

Læs mere

Danske Stednavne

Stednavneområdet udstiller data og funktionalitet vedrørende danske stednavne som f.eks. byer, bydele, bygninger, øer, farvande og fortidsminder.

Læs mere

BBR

BBR-området udstiller data fra Bygnings- og boligregisteret om bygninger, enheder, tekniske anlæg, ejerskaber m.v.

Læs mere