Danmarks Adressers Web API

Danmarks Adressers Web API (DAWA) udstiller data og funktionalitet vedrørende Danmarks adresser. DAWA kan anvendes til at etablere adressedata og -funktionalitet i it-systemer. Målgruppen for nærværende website er udviklere, som ønsker at implementere adressedata og -funktionalitet i deres it-systemer.

Udover adresseområdet rummer DAWA også data og funktionalitet vedrørende områder, som er tæt relateret til adressen. Det drejer sig om områderne Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Matrikelkortet, Bygnings- og Boligregisteret samt Danske Stednavne.

FAQ

Simple svar på hyppige spørgsmål

Der mangler en adresse. Hvordan får jeg den oprettet?
Du henvender dig til den kommunale adressemyndighed i den kommune, hvor adressen ligger.

Hvordan får jeg geometrien for f.eks. et jordstykke?
Du anvender format=geojson parameteren.

Hvordan vælger jeg koordinatsystem?
Koordinatsystemetet WGS84 / Geografiske koordinater anvendes som default (srid=4326). Hvis du ønsker at anvende koordinatsystemet ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du queryparamereter srid=25832.

Hvor mange requests må jeg lave til DAWA?Man kan blive afvist, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig serverkapacitet til at påbegynde behandlingen af forspørgslen indenfor en rimelig svartid. Serverkapaciteten fordeles ligeligt mellem klienter.
Derudover laver vi ikke nogen automatisk begrænsning eller blocklisting af klienter.
Manuel blocklisting kan kun komme på tale i ekstreme situationer hvor en klient skaber alvorlige driftsproblemer eller henter meget store mængder af meningsløse data over længere tid.