Adresser

Adresseområdet i DAWA indeholder data og funktionalitet vedrørende adresser, adgangsadresser, vejnavne, vejstykker, supplerende bynavne samt postnumre. Data stammer fra Danmarks Adresserregister (DAR).

Adresseområdets API kan anvendes til at etablere mange forskellige former for adressefunktionalitet i it-systemer: adresseindtastning, adressesøgning, adresseopslag, adressevask, adressevalidering eller etablering af en opdateret, lokal kopi af adressedata.

Dokumentationen af de enkelte ressourcer finder du i adresseområdets API.

Du kan nedenfor prøve en række eksempler på anvendelser af API'et.

Adresseindtastning

Indtastning af adresser er et væsentligt element i mange applikationer. Det skal både være let for brugeren at indtaste en gyldig adresse og for udvikleren at implementere denne funktionalitet. DAWA er designet med dette for øje.

Autocomplete

Autocomplete i forbindelse med adresseindtastning er en mekanisme til at forudsige, hvilken adresse brugeren ønsker at indtaste uden at brugeren behøver at taste hele adressen. Dette gør det muligt at indtaste hele adressen i ét tekstfelt, og det er ikke nødvendigt at validere adressen, da det kun er muligt for brugeren at vælge gyldige adresser.

Autocomplete af adresse
Valgt adresse:
Autocomplete af adgangsadresse
Valgt adgangsadresse:
Autocomplete af adresse i København
Valgt adresse:
Autocomplete af adresse uden visning af supplerende bynavn
Valgt adresse:
Autocomplete, hvor hvert forslag vises på flere linjer
Valgt adresse:

DAWA's autocomplete komponent er anvendt til at etablere adresseindtastningen med autocomplete. Hvordan den anvendes er beskrevet i autocomplete guiden. Du kan også anvende autocomplete API'et direkte.

Feltindtastning

Indtastning af en adresse kan også baseres på felter til hver enkel bestandel af adressen. De enkelte felter indeholder autocompletefunktionalitet. For hvert udfyldt felt indskrænkes udfaldsrummet for de efterfølgende feltet. Hvis du f.eks. indtaster 3450 Allerød, som postnummer, giver vejnavnefeltet dig kun mulighed for at vælge blandt vejnavne i postnummer 3450. Samme mekanisme gælder for husnummer, etage og dør.

Reverse geocoding

Det sidste eksempel på indtastning af en adresse er sådan set ikke en indtastning, men mere en udpegning. Brugeren præsenteres for et kort, hvorpå brugeren med et klik påkortet udpeger nærmeste adresse.

Klik på kortet nedenfor og få nærmeste adresse.

Dokumentationen for reverse geokodning af adgangsadresser finder du her

Adressevask

Adresser bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Det kommer klart til udtryk i det store antal it-systemer, som rummer adresser. Adresserne er typisk blevet indtastet uden kontrol af adressens gyldighed og kan være ændret eller nedlagt efter indtastningen. Det resulterer i, at it-systemet med stor sandsynlighed rummer ugyldige adresser.

DAWA tilbyder funktionalitet til at vaske adresser, som du kan anvende til at implementere adressevask i dit eget it-system. Adressevask er en proces, hvor en ustruktureret adresse, som kan være ufuldstændig og indeholde stavefejl, oversættes til den korrekte, strukturerede, autoritative adresse.

Datavask af adresse
Vasket adresse:
Datavask af adgangsadresse
Vasket adgangsadresse:

Dokumentationen for datavask af adresser finder du her og for datavask af adgangsadresser her

Adressedata

Hver enkel adresse er repræsenteret af en række oplysninger. Udover data om selve adressen: vejnavn, husnr, supplerende bynavn, postnummer, etage og dør, er der knyttet en lang række andre data til adressen. Her kan nævnes unik identifikation, placering (koordinater),højde over havets overflade, ejerlav, matrikelnr, ejendomsnr samt tilknytning til administrative inddelinger: kommune, sogn, region, retskreds, politikreds og opstillingskreds.

Adressen kan på denne måde være indgang til andre områder, som f.eks. ejendomsområdet. Udfra en adresse kan du få fat i det tilknyttede ejensdomsnummer, som du så kan anvendes til opslag i ejendomssystemer efter ejendomsdata.

Databeskrivelse for adresser finder du her og for adgangsadresser her.

Adressesøgning

DAWA kan anvendes til at udvælge præcist de adresser, du er interesseret i. Det kan dreje sig om adresser i et enkelt sogn eller kommune. Det kan dreje som adresser indenfor en bestemt afstand til punkt. Eller adresser på en enkelt vej. Dawa giver mulighed for at udsøge adresser efter mange parametre og kombinationer af disse.

Dokumentationen for adressesøgning finder du her og for adgangsadressesøgning her.

Download af adresser

Har du behov for at kunne arbejde med adressedata på din egen PC? Til at etablere din egen kopi af Danmarks Adresser? Til at lave en statistisk eller geografisk analyse baseret på adressedata? Til dette kan du bruge DAWA’s download funktionalitet. Her kan du downloade aktuelle data om adresser, adgangsadresser, vejnavne, postnumre, supplerende bynavne, kommuner, sogne, opstillingskredse, regioner, retskredse samt politikredse. Det er ikke nødvendigt at downloade alle data. Du kan nøjes med at udvælge præcist de data, du er interesseret i. Lad os se på nogle eksempler:

CSV fil med alle adresser i Kalundborg kommune:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?kommunekode=0326&format=csv

CSV fil med alle adresser med husnummeret 77:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?husnr=77&format=csv

CSV fil med de adresser, som ligger som har en afstand på mindre end 50 m til Gammel mønt 4, 1117 København K.

https://api.dataforsyningen.dk/adresser/?cirkel=12.5816211914972,55.681219613782,50&format=csv

GeoJSON fil med København og Frederiksberg kommuners adresser.

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?kommunekode=0101|0147&format=geojson

Etablering af lokal adressedatabase

Nogle har behov for at have en lokal, opdateret kopi af adressedata. DAWA kan anvendes til at etablere og holde kopien af adressedata opdateret. Til dette anvendes Replikerings API'et.