Om DAWA

Formålet med DAWA er at tilbyde adresseanvendere adgang til data og funktionalitet vedrørende Danmarks Autoritative Adresser, således at adresseanvendere dels fritages for selv at etablere adresseregister og -funktionalitet, dels at kvaliteten af deres anvendelse af adresser højnes.

DAWA rummer data om adresser, adgangsadresser, supplerende bynavne, vejnavne, postnumre samt oversigter over kommuner, retskredse, politikredse, sogne, opstillingskredse og regioner.

Adresser, adgangsadresser og vejnavne opdateres nær realtid fra Danmarks Adresseregister, DAR. Adressernes tilknytning til retskreds, politikreds, sogn, opstillingskreds og region opdateres dagligt fra DAGI. Postnumre stammer fra PostDanmark og opdateres, når de ændres. Jordstykker opdateres dagligt fra Geodatastyrelsens matrikelkort. Adressernes beliggenhed i landzone, byzone og sommerhusområde opdateres dagligt fra PlansystemDK. Vejstykkernes vejmidter opdateres dagligt fra GeoDanmark. Adgangsadressernes højder stammer fra Danmarks Højdemodel. Bebyggelsesdata stammer fra Danske Stednavne.

DAWA er udviklet under Grunddataprogrammet af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

DAWA er en del af AWS Suiten version 4.

Support

Email: support@sdfi.dk

Telefon: 7876 8792

Du kan endvidere holde dig opdateret om DAWA på Dataforsyningen.

Driftsstatus

Du kan følge med i vores overvågning af DAWA på erdataforsyningennede.site24x7signals.com.

Servicemål

Kan læses mere om her tilgængelighed.

Vilkår for brug af DAWA

Vilkår og betingelser

Version

Den aktuelle version af DAWA er 1.32.58.