BBR

BBR-området i DAWA indeholder data og funktionalitet vedrørende enheder, bygninger, tekniske anlæg, ejerskaber, grunde, matrikelreferencer, etager, opgange, kommuner samt bygningspunkter. BBR API'et knytter danmarks adresser til BBR's enheder, bygninger og tekniske anlæg. Data stammer fra Bygnings og Boligregisteret (BBR) og hentes via OIS.

BBR domænet har tilknytning til adressedomænet, men ligger uden for det, så vores viden om området er begrænset. Det har resulteret i, at den domænespecifike dokumentation af BBR-områdets API henviser til OIS og BBR dokumentation. Dokumentationen af de mere API tekniske emner finder du selvfølgelig som vanlig i DAWA dokumentationen.

Dokumentationen for de enkelte ressourcer i BBR-områdets API finder du i API-dokumentationen for BBR.

Brugsscenarier

Nedenfor gennemgås typiske brugsscenarier af BBR-områdets API.

Find en enhed ud fra dens adresse

Først fremskaffes adressens id:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?q=Grønjordskollegiet 2, 4. 2519, 2300 København S

Enheden hentes vha. adressens id:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/enheder?adresseid=0a3f509e-6716-32b8-e044-0003ba298018

Find en bygning ud fra dens adgangsadresse

Først findes adgangsadressens id. Det kan f.eks. gøres med følgende request:

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?q=Rentemestervej 8, 2400

BBR bygningens id findes via opgangen vha. adgangsadressens id:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/opgange?adgangsadresseid=0a3f507a-e179-32b8-e044-0003ba298018

Herefter findes BBR bygningen ud fra opgangens bygnings id på følgende måde:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger?id=9a837c75-a4d4-4a0a-8379-0b76ab654265

Find en ejerlejligheds ESR ejendomsnummer ud fra dens adresse

Først findes adressens id. Det kan f.eks. ske med følgende request:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?q=lilledal%2023,%201.%20tv,%203450

Herefter findes BBR enheden ud fra adressens id:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/enheder?adresseid=3cb0a0c6-2cfe-0e4a-e044-0003ba298018

Hvis BBR enheden er en ejerlejlighed rummer resultatet ejerskabsoplysninger. I dette tilfælde er ESR ejendomsnummeret: 094995.

Find ESR ejendomsnummer for bygning på lejet/fremmed grund ud fra dens adgangsadresse

Først findes adgangsadressens id. Det kan f.eks. gøres med følgende request:

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?q=Hjaltesvej 5A, 7800 Skive

BBR bygningens id findes via opgangen ud fra adgangsadressens id:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/opgange?adgangsadresseid=0a3f5098-08a1-32b8-e044-0003ba298018

Herefter findes BBR bygningen på følgende måde:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger?id=0da265e5-8c13-4356-a395-627eb020e38b

Hvis BBR bygningen er en bygning på lejet grund rummer resultatet ejerskabsoplysninger. I dette tilfælde er ESR ejendomsnummeret: 100884

Find en adresse ud fra et ESR ejendomsnummer

Find ejerskabet ud fra ESR ejendomsnummeret og kommunekoden. ESR ejendomsnummeret er kun unikt indenfor en kommune:

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/ejerskaber?kommunekode=0201&esrejendomsnr=094995

Hvis det drejer sig om ejerskab til grund, bygning eller teknisk anlæg anvendes adgangsadresse id til at finde adgangsadresse. Hvis ejerskabet drejer sig om enhed/ejerlejlighed anvendes adresse id til at finde adressen.

I dette tilfælde udpeger ejerskabet en enhed, hvor EnhAdr_id anvendes til at udpege adressen:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?id=3cb0a0c6-2cfe-0e4a-e044-0003ba298018

Fejl på data?

Hvis du mener at nogen data mangler eller er fejlfyldte, kan du henvende dig til den kommunale BBR myndighed i den aktuelle kommune.