Steder og stednavne

DAWA udstiller steder og stednavne fra registeret Danske Stednavne. Stednavne har samme sproglige funktion som adresser. De udpeger begge steder. Stednavne er ikke entydige som adresser. Ét stednavn kan udpege mange forskellige steder. Stednavnet Østergård udpeger f.eks. 722 steder - typisk gårde. En anden forskel er at stednavnes geometri kan være punkter, linjer eller polygoner. Adresser repræsenteres kun af punkter.

På DAWA er steder og stednavne repræsenteret ved to forskellige ressourcer. Et sted har et primært navn, og kan derudover have 0 eller flere sekundære navne.

Dokumentationen for de enkelte ressourcer finder du i stednavneområdets API.

Stednavntyper

Steder er opdelt i hovedtyper, som f.eks. bebyggelser, bygning og farvand. Hver hovedtype er inddelt i undertyper, som f.eks. by, akvarium og bugt. Du kan anvende stednavntyper API’et til at få en oversigt over hovedtyper og deres undertyper:

https://api.dataforsyningen.dk/stednavntyper

Stedsøgning

Stednavnetyperne kan anvendes til at finde de steder, du er interesseret i. Det kan f.eks. være alle danske byer:

https://api.dataforsyningen.dk/steder?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by

Hvis det er en bestemt by du søger, og den nøjagtige stavemåde for stedets primære navn er kendt:

https://api.dataforsyningen.dk/steder?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&primærtnavn=Blovstrød

Geometrien får du ved at sætte format parameteren til geojson:

https://api.dataforsyningen.dk/steder?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&primærtnavn=Blovstrød&format=geojson

Steder er også forsynet med et visuelt center, som kan anvendes til at placere navnet på et passende centralt sted på stednavnets geometri. Du kan se Blovstrøds polygon og dens visuelle center nedenfor.

Sted-ressourcen understøtter ikke tekstsøgning eller autocomplete. Det gør stednavneressourcen derimod. Der er også understøttelse for fuzzy søgning:

https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2?q=bloustrød&fuzzy
Ved søgning i stednavne søges som udgangspunkt både i primære og sekundære navne. Det samme sted kan optræde flere gange i søgeresultatet hvis stedet har flere navne.

Adresser indenfor sted

Du kan også finde de adresser, som er placeret på et sted. Hvis du f.eks. ønsker de adresser der ligger i Blovstrød, kan du anvende stedets id på følgende måde:

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?stedid=12337669-dd6b-6b98-e053-d480220a5a3f

Nedenfor ser du adresserne i Blovstrød.