DAGI

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) beskriver landets administrative og geografiske inddeling i kommuner, regioner, sogne, retskredse, politikredse, postnumre, opstillingskredse og lignende.

Dokumentationen for de enkelte ressourcer finder du i DAGI API'et.

DAGI API’et kan f.eks. anvendes til at danne en oversigt over de adminstrative inddelinger som f.eks. en liste over danmarks sogne, til at implementere en indtastning af en kommune med autocomplete eller valg af et postdistrikt ved reverse geokoding.

Lister

DAGI API'et kan anvendes til at danne en oversigt over DAGI's forskellige inddelinger. Listen over danmarks sogne kan dannes på følgende måde:

https://api.dataforsyningen.dk/sogne

Indtastning med autocomplete

DAWA kan anvendes til at implementere en indtastning af f.eks. en kommune med autocomplete. Brugeren kan indtaste kommunekode eller kommunenavn og undervejs i indtastningen bliver præsenteret for valgmuligheder. Brugeren har indtast 10 og bliver præsenteret for alle kommuner, som starter med 10 i kommunekode:

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/autocomplete?q=10

Eller har indtastet "kø" og bliver præsenteret for alle kommuner, hvor "kø" er starten af kommunenavnet:

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/autocomplete?q=kø

Reverse geokodning

Ud fra en placering angivet i form af et sæt koordinater, kan du afgøre hvilken DAGI inddeling, som inderholder denne placering. Hvis du er på lokationen bestemt af WGS84 koordinaterne (12.58514, 55.68323), kan du f.eks. afgøre hvilket postnummer du befinder dig i:

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/reverse?x=12.58514&y=55.68323

Adressens relation til DAGI inddelingerne

Danmarks adresser er knyttet til de DAGI inddelinger, som de ligger i. Denne tilknytning etableres ved en beregning baseret på adressens placering og DAGI inddelingernes grænser. Hver enkel adresse er forsynet med oplysninger om hvilke DAGI inddelinger den ligger i. Derudover kan adresserne i en DAGI inddeling fremsøges. F.eks. alle adresser i Hillerød retskreds:

https://api.dataforsyningen.dk//adresser?retskredskode=1115