API dokumentation

Denne side indeholder en liste over samtlige API'er som udstilles af DAWA.

Adresser

For en generel introduktion til adresseområdet, se her.

Adgangsadresser

Adresser

Autocomplete

Navngivne veje

Vejstykker

Vejnavne

Vejnavnpostnummerrelationer

Supplerende bynavne (Forældet)

Supplerende bynavne

Postnumre

DAGI

For en generel introduktion til DAGI, se her.

Afstemningsområder

Kommuner

Landsdele

Menighedsrådsafstemningsområder

Opstillingskredse

Politikredse

Postnumre

Regioner

Retskredse

Sogne

Storkredse

Supplerende bynavne

Valglandsdele

Matrikelkortet

For en generel introduktion til matrikelkortet, se her.

Ejerlav

Jordstykker

BBR

For en generel introduktion til BBR, se her.

BBR enheder

BBR bygninger

BBR tekniskeanlaeg

BBR ejerskaber

BBR grunde

BBR matrikelreferencer

BBR opgange

BBR etager

BBR bygningspunkter

BBR kommuner

Stednavne

For en generel introduktion til stednavne, se her.

Steder

Stednavne (forældet)

Stednavne

Stednavntyper

Bebyggelser

Bygningspolygoner

API'et udstiller geometrierne for danmarks bygninger.

bygninger

Replikering

Replikerings-API'et gør det muligt at etablere og vedligeholde en lokal kopi af de data som DAWA udstiller. Replikerings-guiden anviser hvordan API'et benyttes. DAWA tilbyder endvidere en reference-implementation af en replikeringsklient.

Replikering

Replikering (Forældet)

Experimentielle API'er

Experimentielle API'er.

DAR Historik