Adgangsadresser

API'et udstiller Danmarks adgangsadresser samt tilhørende funktionalitet.

Adgangsadressesøgning

Søg efter adresser. Returnerer de adresser som opfylder kriteriet. Med mindre der er behov for felter som kun er med i den fulde adressestruktur anbefaler vi at, man tilføjer parameteren struktur=mini, da dette vil resultere i bedre performance.

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavn, husnr, supplerende bynavn, postnr og postnummerets navn. Alle ord i søgeteksten skal matche adgangsadressen. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren. Parameteren "fuzzy" kan tilføjes for at lave fuzzy søgning. Hvis behovet er at fremsøge en enkelt adresse ud fra en adressetekst, så vil det i de fleste tilfælde være bedre at benytte datavask API'et.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kvhKVH-nøgle. 12 tegn bestående af 4 cifre der repræsenterer kommunekode, 4 cifre der repræsenterer vejkode efterfulgt af 4 tegn der repræsenter husnr. Se databeskrivelse.
idAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018. (Flerværdisøgning mulig).
statusFind adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkodeVejkoden. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
vejnavnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
husnrHusnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
husnrfraReturner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtilReturner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
supplerendebynavnDet supplerende bynavn. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
ejerlavkodeKoden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
zonekodeHeltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde. (Flerværdisøgning mulig).
zoneAdressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone" (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrMatrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
esrejendomsnr
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke. (Flerværdisøgning mulig).
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygonFind de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
nøjagtighedFind adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U" (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
landsdelsnuts3Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
sognekodeFind de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
afstemningsområdenummerFind de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren. (Flerværdisøgning mulig).
opstillingskredskodeFind de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
storkredsnummerFind de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer. (Flerværdisøgning mulig).
valglandsdelsbogstavFind de adresser som ligger i den angivne valglandsdel. (Flerværdisøgning mulig).
retskredskodeFind de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
politikredskodeFind de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
stednavnidDeprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stedidFind de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnafstandDeprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstandAnvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
bebyggelsesidFind de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID (Flerværdisøgning mulig).
bebyggelsestypeFind de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby". (Flerværdisøgning mulig).
adgangspunktidFind adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_idFind adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_idFind adresser på den navngivne vej med det angivne ID
geometriHvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturAngiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
medtagugyldigeMedtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagteMedtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.

Eksempler

Find de adgangsadresser som ligger på Rødkildevej og har husnummeret 46.

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Rødkildevej&husnr=46&struktur=mini

Find de adgangsadresser som ligger på Rødkildevej og har husnummeret 46. Resultatet leveres i JSONP format.

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Rødkildevej&husnr=46&callback=cbFun

Find de adgangsadresser som ligger på Rødkildevej og har husnummeret 46. Resultatet leveres i geojson format.

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Rødkildevej&husnr=46&format=geojson&struktur=mini

Find de adgangsadresser som ligger på Rødkildevej og har husnummeret 46. Resultatet leveres i csv format.

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Rødkildevej&husnr=46&format=csv

Find de adgangsadresser som indeholder et ord der starter med hvid og har postnummeret 2400

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?q=hvid*&postnr=2400

Find de adgangsadresser som er indenfor polygonet (10.3,55.3), (10.4,55.3), (10.4,55.31), (10.4,55.31), (10.3,55.3)

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]]

Hent alle adgangsadresser i Københavns kommune (kode 0101), i GeoJSON format, med koordinater angivet i ETRS89 / UTM zone 32N (SRID 25832)

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?kommunekode=0101&format=geojson&srid=25832

Find den adresse, som har KVH-nøgle 04615319__93

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?kvh=04615319__93

Adgangsadresseopslag

Modtag adresse med id.

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
strukturAngiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
geometriHvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
medtagugyldigeMedtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagteMedtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.

Eksempler

Returner adressen med id 0a3f507a-b2e6-32b8-e044-0003ba298018

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/0a3f507a-b2e6-32b8-e044-0003ba298018

Adgangsadresse autocomplete

Autocomplete af adgangsadresser. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete. DAWA tilbyder en kombineret autocomplete, som giver en bedre brugeroplevelse end autocomplete direkte i adgangsadresser.

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kvhKVH-nøgle. 12 tegn bestående af 4 cifre der repræsenterer kommunekode, 4 cifre der repræsenterer vejkode efterfulgt af 4 tegn der repræsenter husnr. Se databeskrivelse.
idAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018. (Flerværdisøgning mulig).
statusFind adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkodeVejkoden. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
vejnavnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
husnrHusnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
husnrfraReturner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtilReturner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
supplerendebynavnDet supplerende bynavn. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
ejerlavkodeKoden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
zonekodeHeltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde. (Flerværdisøgning mulig).
zoneAdressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone" (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrMatrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
esrejendomsnr
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke. (Flerværdisøgning mulig).
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygonFind de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
nøjagtighedFind adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U" (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
landsdelsnuts3Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
sognekodeFind de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
afstemningsområdenummerFind de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren. (Flerværdisøgning mulig).
opstillingskredskodeFind de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
storkredsnummerFind de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer. (Flerværdisøgning mulig).
valglandsdelsbogstavFind de adresser som ligger i den angivne valglandsdel. (Flerværdisøgning mulig).
retskredskodeFind de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
politikredskodeFind de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden. (Flerværdisøgning mulig). Søgning efter ingen værdi mulig.
stednavnidDeprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stedidFind de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnafstandDeprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstandAnvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
bebyggelsesidFind de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID (Flerværdisøgning mulig).
bebyggelsestypeFind de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby". (Flerværdisøgning mulig).
adgangspunktidFind adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_idFind adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_idFind adresser på den navngivne vej med det angivne ID
geometriHvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
medtagugyldigeMedtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagteMedtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle adgangsadresser som indeholder rand

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/autocomplete?q=rand

Find alle adgangsadresser som indeholder randers indenfor postnummer 8600

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/autocomplete?q=randers&postnr=8600

Adgangsadresse reverse geocoding

Find den adresse, som ligger nærmest det angivne koordinat. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 med srid=25832 eller WGS84/geografisk med srid=4326. Default er WGS84.

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturAngiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
geometriHvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
medtagugyldigeMedtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagteMedtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.

Eksempler

Returner adgangsadressen nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223&struktur=mini

Returner adressen nærmest punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af adgangsadressedata

Ovenstående Web API udstiller adgangsadresser. En adgangsadresse er en struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal eller en bygning efter reglerne i adressebekendtgørelsen.

Forskellen på en adresse og en adgangsadresse er at adressen rummer eventuel etage- og/eller dørbetegnelse. Det gør adgangsadressen ikke.

Web API'et udstiller for hver adgangsadresse følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejAdgangsadressens URL.
idstringnejUniversel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
adressebetegnelsestringnejAdgangsadressenbetegnelsen på formen {vej} {husnr}, {supplerende bynavn}, {postnr} {postnrnavn}
kvhstringnejSammensat nøgle for adgangsadressen. Indeholder til brug for integration til ældre systemer felter, der tilsammen identificerer adressen. Hvis det er muligt, bør adressens id eller href benyttes til identifikation.
KVH-nøglen er sammen således:
Index 0-3: Kommunekode
Kommunekode for adressen. Hvis kommunekoden har mindre end 4 cifre, foranstilles med nuller, kommunekode 175 repræsenteres altså fx som "0175". Hvis en adresse ikke har et tilknyttet kommunenr er værdien "0000"
Index 4-7: Vejstykkekode
Kode for adressens vejstykke. Hvis vejstykkets kode har mindre end 4 cifre, foranstilles med nuller, vejstykkekode 370 repræsenteres altså fx som "0370".
Index 8-11: Husnr
Adressens husnr (inklusive evt. bogstav). Hvis husnummeret har mindre end 4 cifre, foranstilles med underscores, 1C repræsenteres altså fx som ‘__1C’. Husnumre uden bogstav repræsenteres blot med foranstillede underscores, så fx 17 repræsenteres som "__17".
En adresse på vejstykke 1074 (Melvej) nummer 6 i kommune 420 (Assens) vil altså få KVH-nøgle "04201074___6"
statusintegernejAdgangsadressens status. Heltal. Mulige værdier er 1: gældende, 2: nedlagt, 3: foreløbig, 4: henlagt.
darstatusintegernejAdgangsadressens status angivet ved statuskode i DAR. 2=Føreløbig, 3=Gældende, 4=Nedlagt, 5=Henlagt
vejstykkeobjectnejVejstykket som adressen er knyttet til.
hrefstringnejVejstykkets unikke URL.
kodestringnejIdentifikation af vejstykket. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
navnstringjaVejens navn.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
husnrstringjaHusnummer der identificerer den pågældende adresse i forhold til andre adresser med samme vejnavn. Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B".
navngivenvejobjectnejDen navngivne vej, som adgangsadressen er placeret på
hrefstringnejDen navngivne vejs URL
idstringnejDen navngivne vejs ID
supplerendebynavnstringjaEt supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn, der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.
supplerendebynavn2objectjaDet supplerende bynavn, som adgangsadressen ligger i
hrefstringnejDet supplerende bynavns unikke URL
dagi_idstringnejDet supplerende bynavns unikke ID i DAGI
postnummerobjectjaPostnummeret som adressen er beliggende i.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
stormodtagerpostnummerobjectjaEvt. stormodtagerpostnummer (firmapostnummer) som er tilknyttet adressen.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
kommuneobjectnejKommunen som adressen er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
ejerlavobjectjaDEPRECATED. Opdateres ikke længere. Benyt "jordstykke" i stedet. Feltet indeholder den værdi der i sin tid var registreret i BBR. I dag beregnes det tilhørende jordstykke ud fra adgangspunktets placering.
kodeintegerjaEjerlavkode for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringnejDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.
matrikelnrstringjaMatrikelnummer for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”.
esrejendomsnrstringja⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som det jordstykke som adressen ligger på, er en del af. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”.
historikobjectnejVæsentlige tidspunkter for adgangsadressen
oprettetstringjaDato og tid for adgangsadressens oprettelse, som registreret i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringjaDato og tid hvor der sidst er ændret i adgangsadressen, som registreret i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsestringnejTidspunkt for adgangsadressens ikrafttrædelse, dvs. det tidspunkt hvor adgangsadressen har status "gældende". Kan være i fremtiden.
nedlagtstringnejTidspunkt for adgangsadressens nedlæggelse eller henlæggelse, dvs. det tidspunkt hvor adgangsadressen har status "nedlagt" eller "henlagt". Kan være i fremtiden.
adgangspunktobjectnejGeografisk punkt, som angiver særskilt adgang fra navngiven vej ind på et areal eller bygning.
idstringjaAdgangspunktets unikke ID
koordinaterarrayjaAdgangspunktets koordinater som array [x,y].
itemnumbernejkoordinat for punktet.
højdenumberjaHøjden (koten) er beregnet efter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) fra middelvandstanden i havene ved Danmarks kyster til terrænniveau. Angivet i meter. Beregnet ud fra den danske højdemodel. Værdien -9999 angiver, at adressens adgangspunkt er udenfor højdemodellen, og derfor ikke kan beregnes.
nøjagtighedstringnejKode der angiver nøjagtigheden for adressepunktet. Et tegn. ”A” betyder at adressepunktet er absolut placeret på et detaljeret grundkort, typisk med en nøjagtighed bedre end +/- 2 meter. ”B” betyder at adressepunktet er beregnet – typisk på basis af matrikelkortet, således at adressen ligger midt på det pågældende matrikelnummer. I så fald kan nøjagtigheden være ringere en end +/- 100 meter afhængig af forholdene. ”U” betyder intet adressepunkt.
kildeintegerjaKode der angiver kilden til adressepunktet. Et tegn. ”1” = oprettet maskinelt fra teknisk kort; ”2” = Oprettet maskinelt fra af matrikelnummer tyngdepunkt; ”3” = Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen; ”4” = Eksternt indberettet af kommunes kortkontor o.l. ”5” = Oprettet af teknisk forvaltning."
tekniskstandardstringjaKode der angiver den specifikation adressepunktet skal opfylde. 2 tegn. ”TD” = 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret; ”TK” = Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej; ”TN” Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning; ”UF” = Uspecificeret/foreløbig: ikke nødvendigvis placeret i bygning."
tekstretningnumberjaAngiver en evt. retningsvinkel for adressen i ”gon” dvs. hvor hele cirklen er 400 gon og 200 er vandret. Værdier 0.00-400.00: Eksempel: ”128.34”.
ændretstringjaDato for sidste ændring i adressepunktet, som registreret af DAR. Eksempel: ”1998-11-17T00:00:00”
vejpunktobjectja

Et geografisk punkt på færdselsnettet som repræsenterer startpunktet af den rute, der fører til et bestemt adgangspunkt.

Beskrivelse:

Et "vejpunkt" repræsenterer det sted på vej- eller stinettet e.l., hvorfra adgangsvejen hen imod et adgangspunkt til et areal eller en bygning starter.

Ofte vil vejpunktet således angive det sted hvor man forlader vejnettet, for at begive sig det sidste stykke hen imod adgangspunktet (fx indgangen til bygningen) og dermed den adresse, som er turens mål.

Vejpunktet repræsenterer således det sted, som et nutidigt bilnavigationssystem typisk vil regne som turens destination eller ankomstpunkt. For et bilnavigatonssystem vil vejruten mellem to adresser blive beregnet mellem de to adressers respektive vejpunkter.

Vejpunktet vil som hovedregel være beliggende et sted på den navngivne vej, som adgangspunktets adresser refererer til.

idstringnejVejpunktets unikke ID
koordinaterarrayjaVejpunktets koordinater som array [x,y].
itemnumbernejkoordinat for punktet.
kildestringnej

Kilden til vejpunktets position.

Grundkort:
Grundkort
Matrikelkort:
Matrikelkort
Ekstern:
Ekstern tredjepart
Ejer:
Ejer eller administrator
Landinsp:
Landinspektør
Adressemyn:
Adressemyndigheden
tekniskstandardstringnej

Vejpunktets tekniske standard.

VU:
Vejpunkt er uspecificeret eller ukendt
VN:
Vejpunkt i vejtilslutningspunkt
V0:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt
V1:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Adgang til adgangspunkt via indkørselsvej eller sti
V2:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse stier
V3:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse andre veje
V4:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et enkelt teknisk anlæg eller trafikhegn
V5:
Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et større antal bygninger eller jordstykker
V6:
Vejpunkt på mindre indkørselsvej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V7:
Vejpunkt på vej med forkert vejkode, men på samme matrikelnummer. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V8:
Vejpunkt på sti med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V9:
Vejpunkt på vej eller indkørselsvej med forkert kommunekode eller vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
VX:
Vejpunkt på vej. Stor usikkerhed om korrekthed
nøjagtighedstringnej

Vejpunktets nøjagtighedsklasse.

A : Absolut placeret

B : Beregnet placering

ændretstringnejDato og tid hvor der sidst er ændret i vejpunktet i DAR. Angives i dansk tidszone. Eksempel: 2002-04-08T14:38:00.
DDKNobjectjaAdressens placering i Det Danske Kvadratnet (DDKN).
m100stringnejAngiver betegnelsen for den 100 m celle som adressen er beliggende i. 15 tegn. Eksempel: ”100m_61768_6435”.
km1stringnejAngiver betegnelsen for den 1 km celle som adressen er beliggende i. 12 tegn. Eksempel: ”1km_6176_643”.
km10stringnejAngiver betegnelsen for den 10 km celle som adressen er beliggende i. 11 tegn. Eksempel: ”10km_617_64”.
sognobjectjaSognet som adressen er beliggende i. Beregnes udfra adgangspunktet og sogneinddelingerne fra DAGI.
hrefstringnejSognets unikke URL.
kodestringnejSognekoden. 4 cifre.
navnstringjaSognets navn.
landsdelobjectjaDen landsdel, som adressen er beliggende i. Beregnes ud fra adgangspunktet.
hrefstringnejLandsdelens unikke URL.
nuts3stringnejLandsdelens NUTS3 kode.
navnstringnejLandsdelens navn.
regionobjectjaRegionen som adressen er beliggende i. Beregnes udfra adgangspunktet og regionsinddelingerne fra DAGI.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.
retskredsobjectjaRetskredsen som adressen er beliggende i. Beregnes udfra adgangspunktet og retskredsinddelingerne fra DAGI.
hrefstringnejRetskredsens unikke URL.
kodestringnejRetskredskoden. 4 cifre.
navnstringjaRetskredsens navn.
politikredsobjectjaPolitikredsen som adressen er beliggende i. Beregnes udfra adgangspunktet og politikredsinddelingerne fra DAGI.
hrefstringnejPolitikredsens unikke URL
kodestringnejIdentifikation af politikredsen
navnstringnejPolitikredsens navn
afstemningsområdeobjectja
hrefstringnejAfstemningsområdets URL
nummerstringnejAfstemningsområdets nummer indenfor kommunen
navnstringnejAfstemningsområdets unikke navn
opstillingskredsobjectjaOpstillingskresen som adressen er beliggende i. Beregnes udfra adgangspunktet og opstillingskredsinddelingerne fra DAGI.
hrefstringnejOpstillingskredsens unikke URL
kodestringnejIdentifikation af opstillingskredsen.
navnstringnejOpstillingskredsens navn.
storkredsobjectjaDen storkreds, som adressen er beliggende i.
hrefstringnejStorkredsens unikke URL
nummerstringnejStorkredsens nummer.
navnstringnejStorkredsens navn.
valglandsdelobjectjaDen valglandsdel, som adressen er beliggende i.
hrefstringnejValglandsdelens unikke URL
bogstavstringnejValglandsdelens bogstav: A, B eller C.
navnstringnejValglandsdelens navn.
zonestringjaHvilken zone adressen ligger i. "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone". Beregnes udfra adgangspunktet og zoneinddelingerne fra PlansystemDK.
jordstykkeobjectjaJordstykket, som adressens adgangspunkt ligger på. Dette kan afvige fra det jordstykke der er registreret i BBR.
hrefstringnejJordstykkets unikke URL
ejerlavobjectnejEjerlavet som jordstykket tilhører.
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejEjerlavets kode. Op til 7 cifre.
navnstringnejEjerlavets navn.
matrikelnrstringnejJordstykkets matrikelnummer. Udgør sammen med ejerlavet en unik nøgle for jordstykket. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”
esrejendomsnrstringnej
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”.
bebyggelserarraynej
idstringnejBebyggelsens unikke ID
hrefstringnejBebyggelsens unikke URL
kodeintegerjaBebyggelsens kode. Anvendes bl.a. af Danmarks Statistik
typestringnejBebyggelsens type. Kan antage værdierne "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby"
navnstringnejBebyggelsens navn. Bebyggelsers navne er ikke unikke.
brofastbooleannejAngiver, om adressen er brofast.

Adgangsadresse datavask

Datavask af adgangsadresse. Servicen modtager en adressebetegnelse og svarer med 1 eller flere adgangsadresser, som bedst matcher svaret. Endvidere er der en angivelse af hvor godt de fundne adgangsadresser matcher adressebetegnelsen.

GET https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adgangsadresser

Parametre

NavnBeskrivelse
betegnelseAdressebetegnelsen for den adgangsadresse som ønskes vasket, f.eks. "Rentemestervej 8, 2400 København". Adressebetegnelsen kan leveres med eller uden supplerende bynavn.

Eksempler

Vask adressen "Rante mester vej 8, 2400 København NV"

https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adgangsadresser?betegnelse=Rante mester vej 8, 2400 København NV

Datavask svar

Ved anvendelse af datavask-APIet modtages følgende svarstruktur:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
kategoristringnejAngiver, hvor godt de(n) returnerede adresse(r) matcher adressebetegnelsen. "A" angiver, at den returnerede adresse matcher præcist, bortset fra forskelle på store og små bogstaver samt punktuering. "B" angiver et sikkert match, hvor der dog er mindre variationer (stavefejl eller lignende). C angiver et usikkert match, hvor der er en stor sansynlighed for at den fundne adresse ikke er korrekt. For kategori A og B gælder, at der kun returneres én adresse. For kategori C kan der returneres flere adresser.
resultaterarraynejEn liste af de adresser, som bedst matcher adressebetegnelsen, samt information om hvordan hver enkelt adresse matcher. Listen er ordnet efter hvor godt de matcher adressebetegnelsen med den bedst matchende adresse først.
adresseobjectnejDen (muligvis historiske) adresse, som matchede adressebetegnelsen
aktueladresseobjectnejDen aktuelle version af den adresse, som matchede adressebetegnelsen. Bemærk, at adressen kan være nedlagt (statuskode 2 eller 4).
vaskeresultatobjectnejInformation om hvordan adressebetegnelsen matchede den fundne adresse
afstandintegernejLevenshtein afstanden mellem adressebetegnelsen og den fundne adresses adressebetegnelse
parsetadresseobjectnejEn angivelse af, hvordan adressebetegnelsen blev parset til en struktureret adresse
forskelleobjectnejLevenshtein afstand mellem hvert felt i den parsede adresse og den fundne adresse
ukendtetokensarraynejEn liste over de tokens i adressebetegnelsen, som ikke kunne knyttes til en del af den fundne adresse
itemstringnejDen ukendte token

Adgangsadresse historik

ADVARSEL: Experimentelt API. Der vil ske ændringer i dette API uden varsel, som ikke er bagudkompatible. Hent historik for adgangsadresser. Det er kun historiske værdier for udvalgte felter, der er medtaget. Bemærk, at udgåede adgangsadresser (statuskode 2 og 4) også medtages i svaret. Historikken returneres som en array af JSON-objekter, hvor hvert objekt repræsenterer en adgangsadresses tilstand i den periode, der er angivet med virkningstart og virkningslut. Hvis tilstanden er den aktuelle tilstand har virkningslut værdien null.

GET https://api.dataforsyningen.dk/historik/adgangsadresser

Parametre

NavnBeskrivelse
idAdgangsadressens unikke UUID (Flerværdisøgning mulig).
postnrReturner kun historiske adgangsadresser med det angivne postnummer (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner kun historiske adgangsadresser med den angivne kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Vis historikken for adgangsadressen med id "45380a0c-9ad1-4370-84d2-50fc574b2063"

https://api.dataforsyningen.dk/historik/adgangsadresser?id=45380a0c-9ad1-4370-84d2-50fc574b2063