Postnumre

API'et udstiller Danmarks postnumre samt tilhørende funktionalitet.

Postnummersøgning

Søg efter postnumre. Returnerer de postnumre som opfylder kriteriet. Bemærk, at DAGI ikke indeholder erhvervspostnumre (fx 1790 og 8245), og at disse derfor ikke kan fremsøges igennem DAWA.

Bemærk, at postnumrenes geografi som udgangspunkt også medtager havområder (https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre), hvilket ikke er det der ønskes i de fleste tilfælde. Ønskes landafgrænsede postnumre tilføjes parameteren landpostnumre https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre?landpostnumre).

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i postnummernavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche postnummernavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
stormodtagereHvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
landpostnumreHvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de postnumre, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de postnumre, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent alle postnumre

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre

Find postnummer 8600

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre?nr=8600

Find alle postnumre som benyttes i kommune 751 Aarhus

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre?kommunekode=751

Find postnummer for postnummernavn Silkeborg

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre?navn=Silkeborg

Find alle postnumre som indeholder ordet strand

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre?q=strand

Find alle postnumre som indeholder aar*

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre?q=aar*

Postnummeropslag

Modtag postnummer med id.

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/{nr}

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre.
landpostnumreHvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent postnummer for København NV

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/2400

Postnummer autocomplete

Autocomplete på postnumre. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
stormodtagereHvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle postnumre som indeholder strand i postnummerbetegnelsen

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/autocomplete?q=strand

Postnummer reverse geocoding

Modtage postnummeret for det punkt der angives med x- og y-parametrene

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
landpostnumreHvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner postnummeret for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner postnummeret for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af postnumre

API'et udstiller for hvert postnummer følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejPostnummerets unikke URL.
nrstringnejUnik identifikation af det postnummeret. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
navnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
stormodtageradresserarrayjaHvis postnummeret er et stormodtagerpostnummer rummer feltet adresserne på stormodtageren.
hrefstringnejAdgangsadressens unikke URL.
idstringnejAdgangsadressens unikke UUID.
bboxarrayjaBounding box for postnummeret
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaDet visuelle center for postnummeret. Kan f.eks. anvendes til placering af labels på et kort.
itemnumbernej
kommunerarraynejDe kommuner hvis areal overlapper postnumeret areal.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegerjaVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
dagi_idstringjaPostnummerets unikke ID i DAGI. Heltal som string.