Vejstykker

API'et udstiller Danmarks vejstykker samt tilhørende funktionalitet.

Et vejstykke er en vej, som er afgrænset af en kommune. Et vejstykke er identificeret ved en kommunekode og en vejkode og har desuden et navn. En vej som gennemløber mere end en kommune vil bestå af flere vejstykker. Det er p.t. ikke muligt at få information om hvilke vejstykker der er en del af den samme vej.

Vejstykkesøgning

Søger efter vejstykker. Returnerer de vejstykker, som opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker

Parametre

NavnBeskrivelse
idVejstykkes unikke UUID.
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet og kommunenavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
kodevejkode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navngivenvej_idFind vejstykker for den navngivne vej
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
regexFind de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
medtagnedlagteMedtag nedlagte vejstykker i svaret.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Find vejnavne som ligger i postnummeret2400 København NV og indeholder et ord der starter med hvid

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker?postnr=2400&q=hvid*

Find alle vejnavne i Københavns kommune (kommunekode 0101)

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker?kommunekode=0101

Vejstykkeopslag

Opslag på enkelt vejstykke ud fra kommunekode og vejkode.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kodevejkode. 4 cifre.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
medtagnedlagteMedtag nedlagte vejstykker i svaret.

Eksempler

Hent information om vejstykket med kommunekode 0101, og vejkoden 316

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/0101/316

Vejstykker autocomplete

Autocomplete på vejstykker. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
idVejstykkes unikke UUID.
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
kodevejkode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navngivenvej_idFind vejstykker for den navngivne vej
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
regexFind de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
medtagnedlagteMedtag nedlagte vejstykker i svaret.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle vejstykker som indeholder jolle

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/autocomplete?q=jolle

Find alle vejstykker som indeholder strand (bemærk mellemrum tilsidst).

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/autocomplete?q=strand 

Vejstykker reverse geocoding

Find det vejstykke, som ligger nærmest det angivne koordinat. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 med srid=25832 eller WGS84/geografisk med srid=4326. Default er WGS84.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner vejstykket nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner vejstykket nærmest punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Vejstykkes naboer

Find vejstykker i nærheden af et vejstykke

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode}/naboer

Parametre

NavnBeskrivelse
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kodevejkode. 4 cifre.
afstandAngiver maksimal afstand i meter. Default er 0, som finder de vejstykker, som støder helt op til vejstykket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832

Eksempler

Find alle vejstykker, som støder op til vejstykket med kommunekode 101 og vejkode 64.

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/101/64/naboer

Beskrivelse af vejstykker

API'et udstiller for hvert vejstykke følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejVejstykkets unikke ID (UUID).
hrefstringnejVejstykkets unikke URL.
darstatusintegernejVejstykkets statuskode. 3=gældende, 4=nedlagt.
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
navnstringjaVejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
navngivenvejobjectnejDen navngivne vej, som vejstykket er en del af
hrefstringnejDen navngivne vejs unikke URL
idstringnejDen navngivne vejs unikke ID (UUID)
darstatusintegernej
kommuneobjectnejKommunen som vejstykket er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
postnumrearraynejDe postnumre som optræder i adresser på vejstykket. Da det er adresserne der udgør datagrundlaget vil vejstykker uden adresser ikke have nogle postnumre. Navngivenvej har postnummertilknytninger, som er beregnet ud fra vejgeometrien.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
historikobjectnejVæsentlige tidspunkter for vejstykket
oprettetstringjaOprettelsestidspunktet for vejstykket, som registreret i DAR.
ændretstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere.
nedlagtstringjaTidspunktet for vejstykkets nedlæggelse som registreret i DAR
visueltcenterarrayjaKoordinater for vejstykkets visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere label på et kort.
itemnumbernej
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rektangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej