Navngivne veje

API'et udstiller alle Danmarks navngivne veje.

Navngiven vej søgning

Søger efter navngivne veje. Returnerer de navngivne veje, som opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket, kan dog anvendes i kombination med fuzzy parameteren. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
idAngiver id (UUID) for den navngivne vej (Flerværdisøgning mulig).
darstatusFind navngivne veje med den angivne status. Mulige værdier "gældende", "foreløbig".
navnFind de navngivne veje, som har det angivne navn. Navnet er case-sensitivt. (Flerværdisøgning mulig).
adresseringsnavnFind de navngivne veje, som har det angivne adresseringsnavn. Navnet er case-sensitivt. (Flerværdisøgning mulig).
postnrFind de navngivne veje, som ligger i det angivne postnummer. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de navngivne veje, som ligger i kommunen med den angivne kommunekode. (Flerværdisøgning mulig).
administrerendekommunekodeFind de navngivne veje, som administreres af kommunen med den angivne kommunekode. (Flerværdisøgning mulig).
regexFind de navngivne veje, som matcher det angivne regulære udtryk.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
vejstykkeidFind den navngivne vej som vejstykket med den angivne id er en del af (Flerværdisøgning mulig).
medtagnedlagteMedtag nedlagte veje i svaret.
geometriAngiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi er "vejnavnelinje".
polygonFind de navngivne veje, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de navngivne veje, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xReverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find navngivne veje som matcher teksten "Rante mester vej" med fuzzy søgning aktiveret

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje?q=Rante mester vej&fuzzy=

Find alle navngivne veje i Københavns kommune

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje?kommunekode=0101

Returner den navngivne vej nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner den navngivne vej nærmest punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Navngiven vej opslag

Opslag på enkelt navngiven vej ud fra id.

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idAngiver id (UUID) for den navngivne vej
geometriAngiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi er "vejnavnelinje".
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
medtagnedlagteMedtag nedlagte veje i svaret.

Eksempler

Hent den navngivne vej med id "46a834bd-559e-4e69-919d-a534e0a97fcf"

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/46a834bd-559e-4e69-919d-a534e0a97fcf

Navngiven vejs naboer

Find navngivne veje i nærheden af en navngven vej

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/{id}/naboer

Parametre

NavnBeskrivelse
idAngiver id (UUID) for den navngivne vej
afstandAngiver maksimal afstand i meter. Default er 0, som finder de navngivne veje, som støder helt op til den navngivne vej.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832

Eksempler

Find alle navngivne veje, som støder op til den navngivne vej med id 65eb3979-821b-41fd-a8ef-da0de69edbc0

https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/65eb3979-821b-41fd-a8ef-da0de69edbc0/naboer

Beskrivelse af navngiven vej

API'et udstiller for hver navngiven vej følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejDen navngivne vejs unikke URL.
idstringnejDen navngivne vejs unikke ID
darstatusstringnejDen navngivne vejs status i DAR.
navnstringnejVejens navn. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
historikobjectnejVæsentlige tidspunkter for vejstykket
oprettetstringnejDato og tid for vejens oprettelse i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringnejDato og tid for seneste ændring af vejen i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsestringnejTidspunktet for den navngivne vejs ikrafttrædelse (darstatus 3). Kan være fremtidig.
nedlagtstringnejTidspunktet for den navngivne vejs nedlæggelse eller henlæggelse (darstatus 4 og 5). Kan være fremtidig.
administrerendekommuneobjectnej
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
retskrivningskontrolstringjaStyrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fem hverdage til at kontrollere retskrivningen af et nyt vejnavn. retskrivningskontrol angiver hvor i processen vejnavnet er. retskrivningskontrol kan antage følgende værdier: Udløbet, Afvist, Godkendt og Ikke Kontrolleret.
udtaltvejnavnstringjaVejnavnet skrevet fuldt ud, således som det udtales. Udtaltvejnavn anvendes for at gøre det nemmere at finde frem til et bestemt vejnavn, også i de tilfælde hvor der ingår forkortelser som ikke udtales som sådanne fx som Gl. Kongevej, der udtales Gammel Kongevej.
vejstykkerarraynejDe vejstykker, den navngivne vej består af
hrefstringnejVejstykkets unikke URL.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
darstatusintegernejVejstykkets status. 3=gældende, 4=nedlagt
postnumrearraynejDe postnumre, som den navngivne vej ligger i
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
beliggenhedobjectnejInformation om vejens beliggenhed
oprindelseobjectnej
kildestringnej?
tekniskstandardstringnej?
nøjagtighedsklassestringnej?
registreringstringnej?
geometritypestringnejAngiver typen af geometri for den navngivne vej: "vejnavnelinje" eller "vejnavneområde".
vejtilslutningspunkterobjectjaVejtilslutningspunkter for den navngivne vej
visueltcenterarrayjaKoordinater for den navngivne vejs visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere en label eller lignende på et kort. på et kort. Det visuelle center beregnes som det punkt på den navngivne vejs geometri der er tættest på geometriens geometriske center.
itemnumbernej
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej