bygninger

API'et udstiller alle Danmarks bygninger.

bygningsøgning

Søg i bygninger.

GET https://api.dataforsyningen.dk/bygninger

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind bygningspolygon med det angivne, unikke ID
bygningstypeFind bygninger med den angivne bygningstype, eksempelvis "Bygning" eller "Tank/Silo"
metode3dFind bygninger med den angivne metode eksempelvis "Tag"
målestedFind bygninger med det angivne målested, eksempelvis "Tag".
bbrbygning_idFind bygningpolygon ud fra bygningens ID i BBR registeret.
adgangsadresseidFind de bygninger, hvor bygningens geometri indholder adgangsadressens adgangspunkt.
kommunekodeFind bygninger i den angivne kommune.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de bygning, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de bygning, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
xFind bygninger der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind bygninger der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
nærmesteAnvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at den bygning som ligger nærmest det angivne punkt skal returneres i stedet for den bygninger som overlapper med punktet.

Eksempler

Hent alle bygninger af typen "Bygning" i Danmark

https://api.dataforsyningen.dk/bygninger?bygningstype=Bygning

bygningopslag

Modtag bygning med id.

GET https://api.dataforsyningen.dk/bygninger/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idBygningens unikke ID.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON

Beskrivelse af bygningdata

API'et udstiller for hver bygning følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejBygningens unikke URL
idstringnejBygningspolygonets unikke ID. Heltal.
bygningstypestringnejAngiver bygningens type, eksempelvis "Bygning", "Drivhus", "Tank/Silo".
målestedstringnejAngiver målestedet for bygningspolygonet. Mulige værdier: "Tag", "Væg", "Tag og Væg", "Ukendt", "Ikke Tildelt".
metode3dstringnejAngiver hvor Z-koordinaten er registreret. Fotogrammetrisk anvendes altid "Tag". Dog kan "3D-Tag" anvendes, hvis det eksplicit er aftalt i forbindelse med 3D-bygningsmodellering. Anvendelse af ”Under terræn” muliggør registrering af en underjordisk bygning. Mulige værdier: 3D-Tag, Tag, Terræn, Under terræn, Ikke tildelt, Ukendt.
adgangsadresserarraynej
idstringnejAdgangsadressens unikke ID (UUID).
hrefstringnejAdgangsadressens unikke URL.
adressebetegnelsestringnejAdressebetegnelsen for adgangsadressen
kommunerarraynejDe kommuner, som bygningen ligger i. De bygninger ligger kun i én kommune, men bygninger kan overlappe kommunegrænser.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
bbrbygningobjectja
hrefstringnejBBR bygningens URL.
idstringnejBygningens ID i BBR
synligbooleannejAngiver, om en Bygning er synlig i et ortofoto. At den ikke er synlig skyldes, at et andet GeoDanmark objekt skjuler den helt eller delvist eller at den ligger helt eller delvist under jorden. "false"= Bygning er helt eller delvist usynlig i et ortofoto. "true"= Bygning er synlig i et ortofoto.
overlapbooleannejAngiver, om en Bygning overlappes helt eller delvist af en anden Bygning. "false"= Bygning er ikke helt eller delvist overlappet af en anden Bygning. "true"= Bygning er helt eller delvist overlappet af en anden Bygning.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rektangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaKoordinater for bygningens visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til en label for bygningen på et kort.
itemnumbernej