Vejnavne

API'et udstiller Danmarks vejnavne samt tilhørende funktionalitet.

Dette API udstiller unikke vejnavne, f.eks. til brug for autocomplete. Mange forskellige fysiske veje kan have det samme vejnavn. For at finde fysiske veje benyttes i stedet vejstykke-API'et.

Vejnavnsøgning

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. Af hensyn til bagudkompatibilitet påvirker parameteren også hvilke postnumre, der returneres for hvert vejnavn. Kun postnumre indenfor den angivne kommune medtages. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find vejnavne som ligger i postnummeret2400 København NV og indeholder et ord der starter med hvid

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne?postnr=2400&q=hvid*

Find alle vejnavne i Københavns kommune (kommunekode 0101)

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne?kommunekode=0101

Fuzzy søgning efter Rante mestervej

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne?q=Rante mestervej&fuzzy=

Vejnavnopslag

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/{navn}

Parametre

NavnBeskrivelse
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Hent information om vejnavnet Gammel Viborgvej

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/Gammel%20Viborgvej

Vejnavn autocomplete

Autocomplete på vejnavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. Af hensyn til bagudkompatibilitet påvirker parameteren også hvilke postnumre, der returneres for hvert vejnavn. Kun postnumre indenfor den angivne kommune medtages. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle vejnavne som indeholder jolle

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete?q=jolle

Find alle vejnavne som indeholder strand (bemærk mellemrum tilsidst).

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete?q=strand 

Beskrivelse af vejnavne

API'et udstiller for hvert vejnavn følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejVejnavnets unikke URL.
navnstringnejVejnavnet
postnumrearraynejDe postnumre, hvori der ligger en vej med dette navn.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
kommunerarraynejDe kommuner hvori der ligger en vej med dette navn.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.