Storkredse

API'et udstiller Danmarks storkredse samt tilhørende funktionalitet.

Storkredssøgning

Søg efter storkredse. Returnerer de storkredse der opfylder kriteriet.

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer. (Flerværdisøgning mulig).
navnStorkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
valglandsdelsbogstavFind storkredsene i den angivne valglandsdel. (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind storkredsene i regionen med den angivne regionskode. (Flerværdisøgning mulig).
xReverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes storkredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
cirkelFind de storkredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de storkredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Find alle Storkredse som starter med Midt

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse?q=Midt*

Returner alle storkredse

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse

Storkredsopslag

Modtag storkreds ud fra nummer.

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/{nummer}

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner oplysninger om storkredsen København

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/1

Returnerer oplysninger om storkredsen København i GeoJSON format

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/1?format=geojson

Storkreds autocomplete

Autocomplete på storkredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer. (Flerværdisøgning mulig).
navnStorkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
valglandsdelsbogstavFind storkredsene i den angivne valglandsdel. (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind storkredsene i regionen med den angivne regionskode. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find oplysninger om alle storkredse der starter med Nord

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/autocomplete?q=Nord

Storkreds reverse geocoding

Modtag storkredsen for det angivne koordinat.

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner storkredsen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner storkredsen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af storkredse

API'et udstiller for hver storkreds følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejStorkredsens URL
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
nummerstringnejStorkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.
navnstringnejStorkredsens navn.
regionobjectnejDen region, som storkredsen ligger i.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.
valglandsdelobjectnejDen valglandsdel, som storkredsen tilhører
hrefstringnejValglandsdelens URL.
bogstavstringnejValglandsdelens bogstav.
navnstringnejValglandsdelens navn