BBR bygninger

BBR bygning søgning

Find bygninger fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind bygning med den angivne id (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnr
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
anvendelseskodeFind bygninger med den angivne anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE). For mulige værdier henvises til BBR-dokumentationen. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind bygninger med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygonFind bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find bygninger for adgangsadresseid 0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger?adgangsadresseid=0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

BBR bygning enkeltopslag

Enkeltopslag af bygning

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idID (Bygning_id)
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.