BBR tekniskeanlaeg

BBR tekniskanlaeg søgning

Find tekniske anlæg fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind teknisk anlæg med den angivne id (Tekniskanlaeg_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind tekniske anlæg med den angivne adgangsadresse (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnr
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find tekniske anlæg med det angivne ESR ejendomsnummer (ESREjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
bygningsidFind tekniske anlæg i bygningen med den angivne bygningsid (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind tekniske anlæg med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
klassifikationFind tekniske anlæg med den angivne klassifikation (Flerværdisøgning mulig).
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygonFind tekniske anlæg, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de tekniske anlæg, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find teknisk anlæg med bygningsid 0035a14b-3546-47c6-881e-934ca71f66fa

https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg?bygningsid=0035a14b-3546-47c6-881e-934ca71f66fa

BBR tekniskanlaeg enkeltopslag

Enkeltopslag af tekniskanlaeg

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idID (Tekniskanlaeg_id)
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjsonOutput leveres i Newline Delimited JSON
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.