Datavask

Datavask-API'et gør det muligt at oversætte en ustruktureret adressetekst til en officiel, struktureret adresse med ID, også selvom adressen evt. indeholder en stavefejl eller den officielle adressebetegnelse er ændret.

Datavask-API'et anvendes ofte i en situation hvor man har tidligere indtastede adresser, som man ønsker at validere og evt. korrigere.

Datavask-API'et tager imod en adressetekst og returnerer den adresse, som bedst matcher adressen. Har anvenderen en struktueret adresse i forvejen skal anvenderen selv sammensætte adresseteksten.

Datavask svar indeholder en angivelse af hvor sikkert svaret er, anført som en kategori A, B eller C. Kategori A indikerer, at der er tale om et eksakt match. Kategori B indikerer, at der ikke er tale om et helt eksakt match, men at resultatet stadig er sikkert. Kategori C angiver, at resultatet usikkert.

Datavask anvender også historiske adresser som datagrundlag, således at adresser som er ændret også kan vaskes. Endvidere håndterer datavasken også adresser hvor der er anvendt stormodtagerpostnumre. Bemærk, at der er separate API'er til vask af adresser og adgangsadresser.

En gyldig adresse kan skrives på flere forskellige måder (varianter). Man kan vælge at udelade det supplerende bynavn, man kan benytte det forkorterede "adresseringsvejnavn" i stedet for det fulde vejnavn, og man kan anvende såkaldte "stormodtagerpostnumre". Datavask-resultatet angiver, hvilken variant af de mulige skrivemåder, som bedst matchede den angivne adressebetegnelse.

Eksempler

Vask adressen "Rådhuspladsen 77 st. tv, 1550 København V":

https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adresser?betegnelse=Rådhuspladsen 77 st. tv, 1550 København V

Svarets angiver, at der er tale om et præcist match (kategori A), men under "aktueladresse" fremgår det, at adressen i dag er "Regnbuepladsen 7, st. tv, 1550 København V".

Vask adressen "Rante Mester Vej 4, 2400 København":

https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adresser?betegnelse=Rante Mester Vej 4, 2400 København

Svaret angiver, at der ikke er tale om et præcist match, men at matchet kan anses for sikkert (kategori B). I svaret er angivet hvilke forskelle der er fundet mellem den angivne adresse og resultatet. Der er 3 afvigelser i vejnavnet samt 3 afgivelser i postnummernavnet.

Vask adressen "Girostrøget 1, 0800 Høje Tåstrup":

https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adresser?betegnelse=Girostrøget 1, 0800 Høje Tåstrup

Postnummer 0800 er et såkaldt stormodtagerpostnummer. Enkelte store organisationer har et stormodtagerpostnummer, som kan anvendes i stedet for det almindelige postnummer. I svaret er det angivet, at den aktuelle adresse er "Girostrøget 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup". Under "variant" er der angivet hvilken variant af adressen som matchede bedst. I dette tilfælde er det varianten med firmapostnummer og uden supplerende bynavn.

Nedlagte adresser

Datavask-API'et søger også i nedlagte adresser. Et match på en nedlagt adresse kan også have kategori A eller B. Det fremgår af status-feltet for den aktuelle adresse angivet i svaret, om den er nedlagt eller henlagt (hhv. status 2 og 4). Hvis adressen er nedlagt kan den ikke findes på opslags-API'et med mindre parameteren medtagnedlagte angives.

Demo

Datavask af adresse
Vasket adresse:
Datavask af adgangsadresse
Vasket adgangsadresse:

API-dokumentation

Du finder API-dokumentationen for adgangsadresser her, og API-dokumentationen for adresser her.